Ny og hyggelig sponsor?

Det har i løpet av de siste årene blitt mer og mer vanlig med at private aktører sponser idretten, også i Norge. Det kommer selvfølgelig sammen med at landet har fått flere rike folk, og at disse rike folkene får litt dårlig samvittighet, hver gang de ser fattige folk. Dette leder til at de vil bygge opp sitt eget image ved å gjøre kule ting, slik at folk skal syns at de også er kule.

imagesFor idrettsfolk og lag er dette selvfølgelig en glede, og de får inn noen ekstra slanter for å holde stevner og arrangementer.

Man trenger selvfølgelig ikke å se så negativt på det hele. Det finnes mange folk som har litt penger til overs, etter at de har gjort en god handel, og de har lyst til å bidra når det går ut på å gjøre kule ting for fellesskapet.

Lengre syd på kontinentet er det langt sterkere tradisjoner for sponsing og veldedighet. Man trenger ikke å dra lenger syd enn til Danmark, før man møter en langt sterkere tradisjon for at bedrifter eller velstående privatpersoner gjerne forfølger en hobby eller interesse ved å sponse en kunstner, en idrettsmann eller arrangementer for allmuen.

Ny sponsor av sport og orientering

Nå begynner det også å bli mer vanlig for private å sponse stevner på lokalt nivå, så vel som ved internasjonale arrangementer. En nykommer når det kommer til sponsing av orienteringsarrangement, så vel som annen sport, er spillselskapet Kaboo. Selskapet er er rimelig nytt og er i stor grad eid og styrt fra Sverige. Selskapet er et online casino som også driver med spill og sport, og som dekker mange lokale arrangementer i sin book-keeper virksomhet. Deler av de beløpene som det spilles for går tilbake til forskjellige sporter som selskapet også tilbyr odds på, slik at alle vinner.