Dette utstyret trenger du for orientering

Det er ikke mye utstyre som du trenger for orientering, men det finnes en viss basisutrustning som er påkrevd for å kunne gjennomføre en løype.

Kompass er fortsatt vanlig

compass-152121_960_720Det finnes mange fordeler med å bli god til å orientere med kart og kompass, av rent praktiske årsaker. Norge er stort og vilt, og den som liker å ta seg frem i naturen, bør kunne orientere seg. Dette gjelder også fortsatt, selv om det i dag finnes GPS systemer. En GPS kan settes ut av spill på flere vis. Systemet er eid av Amerikanske interesser, og de har ved flere anledninger manipulert GPS signaler når de utfører militære aksjoner. Da kan man få data som er mange kilometer avvikende fra reelle omstendigheter. Utstyret kan også gå tomt for strøm, eller det kan gå i stykker. Da er det lurt å ha en backup som er autonom.

Det vanligste kompasset som brukes er et spritkompass med dreibar boks og en gjennomsiktig linjal for å sikte mot neste mål, men det finnes også mindre kompass, såkalte tommelkompass, hvor man bruker tommelen for å sikte mot målet.

Kart for orientering

Kartene for orientering er kart med spesielt stor målestokk. De har egne fargekoder. Vanlig målestokk er 1 til 15 000, hvor en centimeter tilsvarer 150 meter, eller 1 til 10 000, hvor en centimeter tilsvarer 100 meter. Avviket på kartene er som regel mindre enn 5 meter. For sprint-orientering finnes det kart med enda større målestokk. Da snakker vi 1 til 5 000 eller 1 til 4 000. Disse lages med utgangspunkt i satellite-opptak, og har gjerne samme farge som det virkelige terrenget, med inntegnede detaljer.

Moderne former med GPS

Det finnes også avvik fra denne normen, hvor folk bruker moderne utstyr for å finne små gjemte poster. Et populært eksempel er GeoCashing.